Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

16:10
3307 d201 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajunior13 junior13
16:05
16:05
0894 60ce 420
16:05
7177 a79c 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viainvisibile invisibile

February 21 2017

19:46
2651 83de 420
Reposted fromrol rol viadeath-is-my-friend death-is-my-friend

February 20 2017

12:43
- Nie lubi pan mówić o sobie, co?
- Ja nawet myśleć o sobie nie lubię.
— Erich Maria Remarque
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKabaNewLife KabaNewLife
12:35
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
Reposted fromMonasi Monasi viahormeza hormeza

February 19 2017

10:56
ta zupa wychodzi mi nieźle, gorzej z pomidorową...
— a przecież wszyscy lubią pomidorową
Reposted fromhouseofpain houseofpain

February 15 2017

21:13
6523 8e0d
Reposted fromclerii clerii
20:46
6060 6ad6 420
Reposted fromlaters laters vialav lav
20:46
5869 9a22 420
Reposted fromclerii clerii vialav lav
15:50
Całowaliśmy się jak wariaci, było nam dobrze, byliśmy szczęśliwi jak dzieci...
I co, powie mi pani, że to nic nie znaczyło? Że to wszystko mija, ot tak, jak fatamorgana?
Nie. To coś znaczyło.
— O mnie się nie martw, s02e10
Reposted fromobliviate obliviate viaxannabelle xannabelle
15:49
15:49
8997 1bf7 420
Reposted fromorendasophie orendasophie viastonerr stonerr
15:47
4419 3ad1 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaindiferencia indiferencia
15:45
9797 9a75 420
Reposted fromloverdose loverdose viadetox detox
15:44
 W sumie nie wiem jakie masz myśli związane ze mną, ale mam nadzieję, że chociaż trochę się ich wstydzisz
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viadetox detox

July 03 2015

21:02
Ludzi zrażam do siebie bo milczę.
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty

June 11 2015

11:21

June 09 2015

17:58
6878 5bc2 420
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl