Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

15:53
(...) - jak można tak żyć? Nie można. Toteż ledwo żyję.
— Jerzy Pilch
15:50
6482 bdc0 420
Reposted fromretro-girl retro-girl
15:45
Przepraszam za wyrażenie, bardzo przepraszam - ale burdel mi się w mózgu robi, wielki bałagan, nieporządek.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaPicki91 Picki91
15:45
6548 9131 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viahomefromhome homefromhome
15:44
3170 2eba 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viarooms rooms
15:44

September 19 2017

12:02
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viainyou inyou
11:58
5097 f9f0 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja

September 18 2017

13:52

September 15 2017

21:43
4318 1ee0 420
Reposted bymisneAnoviscounspokennnnneressiaoutofmyheadlitka

September 12 2017

13:21

Czasem mam problem i nikomu nic nie mówię, czasem po prostu nie chcę, lecz częściej nie umiem.

— KaWu
Reposted fromextract extract vialajla lajla

September 03 2017

10:51
9364 4841 420
Reposted fromautumn-feeling autumn-feeling viastylish stylish

August 24 2017

16:23
5651 4c10 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaWlodara Wlodara

August 23 2017

22:55
22:47
2786 a455 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaPicki91 Picki91
17:33
3093 5a05 420
Reposted fromkarahippie karahippie viainsomniia insomniia

August 22 2017

10:27
6254 e65d 420
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja
10:21
Mówię do siebie: nie myśl! Jest tyle kobiet, które nie myślą i jakoś im idzie.
— Krystyna Janda

August 21 2017

19:16
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk, Ślepnąc od świateł
Reposted fromkapitandziwny kapitandziwny viaehh ehh
12:22
8408 6a1b 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl