Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

18:00
6994 9787 420
Reposted fromfuckblack fuckblack viaLuukka Luukka
17:06
–W życiu warto mieć odwagę: 
Warto mówić “Dzień Dobry” obcym ludziom, warto zrobić sobie wstyd na oczach wszystkich ludzi, warto mieć przyjaciół i wrogów też warto mieć. Warto czasem nie wziąć parasola, gdy pada deszcz, warto nie doczytać książki i wrócić do niej po latach, warto pisać wiersze nawet te nie udane. Warto wskoczyć do jeziora w ubraniu, warto śmiać się na ulicy bez powodu, warto czasem niczego nie tłumaczyć. Warto udawać czasem głupków chociaż wiemy dobrze o co chodzi. Warto słuchać każdej muzyki, warto marzyć, warto zgubić się w obcym mieście, warto poznać nowych ludzi, i zapomnieć o starych znajomych, warto napisać list i go nigdy nie wysłać. Warto być realistą, pesymistą, optymistą. Warto zadzwonić o 1 w nocy do przyjaciółki i się wypłakać, warto pójść na samotny spacer, warto zapalić znicz na opuszczonym grobie. 
Warto żyć i nie pytać dlaczego.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viathesmajl thesmajl
17:05
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
17:04
8678 edc4 420
Reposted frombanitka banitka viaszydera szydera

July 20 2017

13:03
Reposted frombluuu bluuu viastonerr stonerr

June 22 2017

15:14
7336 64e3 420

June 12 2017

12:57
2237 0266 420
Reposted fromstarryeyed starryeyed viaMerrry98 Merrry98

June 04 2017

10:16
9582 4c60 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatoolong toolong

April 26 2017

19:41
Czasami na swojej drodze spotykasz osobę, której nie należy wkurwiać. To ja.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaszydera szydera
19:38
0329 0bd8 420
Reposted fromtaSowa taSowa viakiks kiks
19:38
if i die, check my soup. you'll learn everything 
Reposted fromdoedeer doedeer viaxannabelle xannabelle
18:16
8799 a067 420
Reposted frommartynkowa martynkowa viastonerr stonerr
18:16
0637 f9cc 420
Reposted frombloodymonk bloodymonk viapifpafs pifpafs
18:11
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaadwokatdiabla adwokatdiabla

April 23 2017

18:51
2052 5765 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaanjove anjove

April 18 2017

15:45
Czasem chcesz uciec od świata, czasem chcesz uciec od siebie.
— Harlan Coben – Ostatni szczegół
Reposted frompuella13 puella13 vianataliana nataliana
15:44
6379 7e05 420
Reposted fromamatore amatore viastonerr stonerr

March 09 2017

17:02
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viatoniewszystko toniewszystko
16:58
Nic tak nie zatruwa powietrza, jak rozkładająca się przyjaźń.
— H.Elzenberg
Reposted frommonstrum monstrum viaszydera szydera
16:57
9797 9a75 420
Reposted fromloverdose loverdose viabadtime badtime
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl